Notícies Desembre 2019

Junta general el 13/02/2010

Segons l'establert als estatuts del club es convoca junta general ordinària amb un mínim de 45 dies d'antelació sobre la data de realització de la mateixa, quedant establerta per al 13/02/2010.

Enrera »