Història del Club

L'any 1985, es fundà el Club de Tir Montsià gràcies a la iniciativa d'un grup d'aficionats a aquest esport.

El Club de Tir Montsià començà l'activitat en uns terrenys cedits per l'Ajuntament d´Amposta, després d'un laboriós procés administratiu davant del Govern Civil i de la Federació de Tir Olímpic.

Amb molt poques infraestructures inicials, però comptant amb l'entusiasme dels socis fundadors i la seva ubicació estratègica entre Catalunya i el País Valencià, es va determinar l'increment dels socis i el desenvolupament del club.

Club de Tir Montsia

A partir de l'any 2000, s'adeqüen els sistemes de seguretat i protecció del camp de tir, amb la qual cosa el club de Tir Montsià disposa d'un camp homologat per al tir a 10, 25, 50 i 100 metres. L'any 2007, es construí una galeria per a la pràctica de tir amb aire comprimit i, posteriorment, un local social per als socis del club. També s'han modernitzat les instal·lacions per a recorreguts de tir (IPSC) per poder organitzar proves i competicions en aquesta modalitat.

Actualment, per l'oferta tan diversa d'instal·lacions de què disposa el Club de Tir Montsià i per la contenció del preu de les cuotes d'associació, el Club manté un elevat nombre de socis que practiquen aquest esport.

El Club de Tir Montsià ha estat presidit per Manuel Royo Roda (1985-1990), Romàn Ferré Domingo (1990-2002) i Màxim Also Forcadell (2002-2012).

L'actual Junta Directiva del Club de Tir Montsià (2012-2018) està formada pels socis seguents:

President: Sr. José Miguel Millàn Igual

Vicepresident: Sr. Juan Vidal Vidal

Secretari: Sr. Agustí Rovira Pagà

Tresorer: Sr. Jordi Maigí Ventura

Vocal Delegat Federatiu: Sr. Salvadó Bel Bertomeu

Vocal Delegat IPSC: Sr. José Antonio Garcia Figueres

Vocals Delegats Armes Llargues: Sr. Juan Luís Margalef Esmel i Sr. Ricardo Arquero Martín

Vocal Delegat Galeries de Tir: Sr. Francisco Javier Rius Mauri

Vocal Delegat Comisió Esportiva: Sr. Manuel Valldepérez Andreu

Vocal Delegat Munició: Sr. Alvaro Fabra Blanch

Vocal Adjunt Tresoreria: Sr. Jordi Torta Belvis

Vocals Delegats Premsa: Sr. Josep Sancho Reverter i Sr. Juan Manel Huguet Esquerré

Club de Tir Montsia   Club de Tir Montsia